RSS

Η έρευνα για το Δημογραφικό!

06 Nov

Πληθυσμός Ελλάδας 2010Το δημογραφικό από ασήμαντος παράγοντας που ήταν, σήμερα αποτελεί τον κυριότερο στη μακροοικονομία, και οι καταγραφές δείχνουν καθαρά πλέον ότι ακόμα και τα δημοσιονομικά της πλουσιότερης χώρας δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των Κοινωνικών παροχών, λόγω των αποκλίσεων στους δημογραφικούς δείκτες! Η αλλαγή στην πολιτική είναι δεδομένη… αφού επελέγei η μη αλλαγή του οικονομικού συστήματος. Που σημαίνει επιβαλλόμενες κοινωνικές αλλαγές. Δείτε τα “Τελικά Συμεράσματα”

Δημογραφικό
Οι αλχημείες που γίνονται για την υποστήριξη του οικονομικού (μοντέλου) συστήματος, έχουν καταστήσει το δημογραφικό, σε σημαντικό παράγοντα της μακροοικονομίας, και οι καταγραφές δείχνουν καθαρά πλέον ότι ακόμα και τα δημοσιονομικά της πλουσιότερης χώρας δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των κοινωνικών παροχών, υπό τις παρούσες συνθήκες!
Ενώ λοιπόν ο ορθολογισμός υπαγορεύει την αλλαγή της “οικονομικής τέχνης” (ως δημιούργημα του ανθρώπου) για να μπορεί να υποστηρίζει στο βέλτιστο την ανθρώπινη υπόσταση, αντί αυτού, εκείνο που βλέπουμε να αλλάζει είναι η πολιτική -σε παγκόσμιο επίπεδο- για να στηριχτεί το υπάρχον οικονομικό μοντέλο, που εξυπηρετεί το συμφέρον των ολίγων.
“Το Δημογραφικό Ζήτημα” είναι ο νέος παράγοντας που έχει εισαχθεί στη μακροοικονομία του οικονομικού μοντέλου.

Το δημογραφικό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη, που είναι η μόνη Ήπειρος με πληθυσμό που μειώνεται -έχει σημασία γιατί δεν γενούν οι Ευρωπαίοι (οι οποίοι επιλέγουν ευκαιρίες καριέρας εκτός Ευρώπης αλλά και πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής)-.
Κάτω από υγιείς συνθήκες, το δημογραφικό θα αντιμετωπίζονταν με διευκολύνσεις, παροχές και λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της αύξησης των γεννήσεων. Αυτό όμως θα επέφερε τη μείωση των εσόδων, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται ως οικονομικός όρος,* με διορθωτικές κινήσεις στους δείκτες της οικονομίας, και για αυτό δεν έχει καμία σχέση με την βιολογική πλευρά του θέματος.
(Απανθρωπισμός του πολιτικού συστήματος)
*(Underpopulation (υπο-πληθυσμός) = Μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι για να αναπτύξουν πλήρως το οικονομικό δυναμικό μιας περιοχής. Ένας μεγαλύτερος πληθυσμός θα μπορούσε να στηριχθεί στην ίδια βάση άντλησης πόρων ή παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν να καταναλωθούν.)

Μετανάστευση
Η Μετανάστευση -νόμιμη και παράνομη- αποτελεί κύρια και ζωτική πολιτική απόφαση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, με τη διαφορά ότι γίνεται χωρίς τη βούληση του Ευρωπαίου πολίτη, γιατί οι κρατούντες γνωρίζουν ότι σε περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης της πολιτικής απόφασης για εισαγωγή μεταναστών θα προκαλούσε εκτεταμένες αναταραχές στην Ευρώπη, αφού οι πολίτες θα έβλεπαν το εισόδημά τους και τις ευκαιρίες για εργασία να συρρικνώνονται.
(Ψεύδη του ΕΕ πολιτικού συστήματος)
Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη για πολλές δεκαετίες σε ΗΠΑ και Καναδά!
Από την άλλη, πληθαίνουν οι φωνές που λένε:
Οι πόλεμοι και οι αναταραχές δημιουργούνται ακριβώς για τη δημιουργία κυμάτων μετανάστευσης ώστε να ωφεληθεί η Ευρώπη και η Δύση γενικώς, που πεθαίνει αφού οι γηγενείς δεν τεκνοποιούν!!!

Κοινωνικές παροχές

Τα παραπάνω δεν είναι τίποτα μπροστά στον δευτερογενή αλλά πλέον ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ για την ΚΡΙΣΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που βιώνουμε, αφού: Δεν υπάρχει καμία αρκετά πλούσια χώρα πάνω στον πλανήτη για να αντέξει το αδιέξοδο των Κοινωνικών Παροχών, που τώρα γίνεται προσπάθεια να αναδομηθούν!
Οι κοινωνικές παροχές όπως έχουν σχεδιαστεί δεν έχουν μέλλον αφού οι ηλικιακές διαστρωματώσεις καταδεικνύουν το ανέφικτο. Δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να πληρώνουν την υπερ-πληθώρα των συνταξιούχων.
(Απόκρυψη της αλήθειας του ΕΕ πολιτικού συστήματος)

Η Αναλογία Κοινωνικής Εισφοράς, Εργαζόμενου ανά Δικαιούχο κοινωνικών παροχών, έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά (δηλαδή η αναλογία, αριθμός εργαζόμενων -που με τις εισφορές που πληρώνουν καλύπτουν τις κοινωνικές παροχές (συντάξεις, επιδόματα, νοσοκομειακή περίθαλψη κλπ)- αριθμός δικαιούχων) και έχει κατακρημνίσει στα βάραθρα την οικονομία όλων των κρατών! Ακόμα και η πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες αναλογίες!
Δείτε τα νούμερα της Αμερικής γιατί η Ευρώπη που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, δεν δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία!!
Το 1940,  159,4 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 1945,  41,9 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 1955,  8,6 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 1960,  5,1 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 1965,  4 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 1990,  3,4 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Το 2009,  3 εργαζόμενοι κάλυπταν τις κοινωνικές παροχές 1 δικαιούχου
Στην Ευρώπη των 27 το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε εξαρτώμενο άτομο. (αλλά με την αυξημένη ανεργία ούτε 1 προς 1 δεν είναι τώρα)!! Πράγμα αδύνατον να το βαστάξει μια οποιαδήποτε οικονομία και γιαυτό το λόγο ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ!!!

Ο λαός εκλέγει το πολιτικό του σύστημα και αυτό του παρέχει υπηρεσίες βάσει του οικονομικού όρου underpopulation. Ο όρος αυτός εμπεριέχει την εξής ιδιότητα:  Η μείωση του πληθυσμού μπορεί να είναι δυσμενείς για μια οικονομία η οποία έχει δανειστεί ευρέως από τα κεφάλεα που προορίζονταν για τις νεότερες γενιές. Στη περίπτωση κατά την οποία, οι συνταξιούχοι που υποστηρίζονται μέσω ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν επενδύουν τις αποταμιεύσεις, και στη συνέχεια προκύψει ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, τότε η νέα γενιά μπορεί να μην είναι σε θέση να υποστηρίξει την παλαιότερη γενιά.

ΝΕΑ Οικονομία
Η οικονομία (που είναι αδύνατον να είναι σε άνοδο επ’ άπειρον), συνάντησε την Νέμεση της: Το Δημογραφικό!!
Δεν επαρκεί ο πληθυσμός για να ταΐσει το αχόρταγο κτήνος του παρόντος οικονομικού συστήματος!
Το θέμα είναι γνωστό δεκαετίες τώρα και γιαυτό κατασκευάζονται οι λεγόμενες “οικονομικές φούσκες”! Για να υποστηριχτεί ένα οικοδόμημα που το θερίζει η σήψη! Τα παραπάνω τρία χαρακτηριστικά (Δημογραφικό, Μετανάστευση, Κοινωνικές παροχές) συνθέτουν το τρισυπόστατο της ζωτικότητας της οικονομίας Μαζί συνθέτουν το “Μακρο-οικονομικό παράδοξο”, ονόματι “ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”!

Άρα, μια όχι και τόσο επισφαλής πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια είναι η ακόλουθη:
η καπήλευση της Δημοκρατίας και η κακοδιαχείριση (συμφέροντα) θα οδηγήσει σε ταραχές μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων. Όπως είναι φυσικό, πάλι οι απλοί άνθρωποι θα πληρώσουν την νύφη, με τον επανασχεδιασμό των κοινωνικών παροχών, προς τα κάτω. Η μάχη τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δοθεί μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, αφού το σύστημα τώρα δανείζεται από το μέλλον των νέων και αργότερα οι νέοι δεν θα μπορούν να στηρίζουν τους ηλικιωμένους. Όσοι ηλικιωμένοι τα καταφέρουν, μετά θα πρέπει να προσέξουν τις πανδημίες.

Τα παραπάνω, αποτελούν τα άρθρα του φανερού -αυτή τη φορά- πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, από τους κολίγους της πολιτικής εξουσίας στους τσιφλικάδες της κεφαλαιαγοράς.

Τελικά Συμπεράσματα

Το δημογραφικό από ασήμαντος παράγοντας που ήταν, σήμερα αποτελεί τον κυριότερο στη μακροοικονομία, και οι καταγραφές δείχνουν καθαρά πλέον ότι ακόμα και τα δημοσιονομικά της πλουσιότερης χώρας δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των Κοινωνικών παροχών, λόγω των αποκλίσεων στους δημογραφικούς δείκτες! Η αλλαγή στην πολιτική είναι δεδομένη… αφού επελέγη να μην αλλάξει το οικονομικό σύστημα. Που σημαίνει επιβαλλόμενες υποχρεωτικά κοινωνικές αλλαγές.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Από την στιγμή που στο δίπολο Πολιτική – Οικονομία δίδεται προτεραιότητα στην οικονομία, τότε προτεραιότητα έχουν και οι παράδοξοι νέοι οικονομικοί όροι –που εισήχθησαν σαν εργαλεία για τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών– όπως ο όρος Underpopulation, σύμφωνα με τον οποίο η Κίνα και η Ινδία στενάζουν από μεγάλη υπο-πληθυσμιακή κρίση, δηλαδή δεν έχουν αρκετό πληθυσμό για τη στήρίξη των οικονομιών τους!

Αυτό με τη σειρά του δηλώνει ότι στο δίπολο Συστημικός πολιτισμός – Ανθρωποκεντρικός Πολιτισμός, ο πόλος συστημισμός, δομισμός καταδυναστεύει τις ανθρώπινες αξίες! Παρόλο που σήμερα ο πολίτης είναι αδύναμος και ατροφικός απέναντι στην εξουσία, εντούτοις, αυτές οι εξελίξεις θα πυροδοτήσουν μια νέα επανάσταση του πνεύματος για μια νέα συνειδητότητα, που όμως -όπως κάθε μεγάλη αλλαγή παραδείγματος- θα βαφτεί με αίμα! Το ανθρώπινο κατασκεύασμα κυριάρχησε πάνω στον ίδιο τον δημιουργό του! “Η κτήση έγινε κτήτορας”.

Σχετικά άρθρα:

Δες: Έννοιες Αστισμού και Παγκοσμιοποίηση
Οι δύο βασικές ανθρώπινες ομάδες – πόλοι
Παραπλανημένοι οι άνθρωποι

CIA Έκθεση – Δημογραφικές Τάσεις: Το Μακροπρόθεσμο Παγκόσμιο Τοπίο στην Οικονομία, Πολιτική και Ασφάλεια

Η Νέμεσις της Οικονομίας

Υψηλή πολιτική ή απλά πράγματα;

https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_crisis

https://en.wikipedia.org/wiki/Population_decline

https://www.ggka.gr/syntaxeis_par_2005_el.pdf

ΒΗΜΑ 18/5/1997

Καθημερινή 08-01-04,

Η δημογραφική ωρολογιακή βόμβα: Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Έκθεση 2009 δημογραφικής γήρανσης: βασικές παραδοχές και μεθοδολογίες προβλέψεις για την ΕΕ των 27 κρατών μελών (2007-2060)

Ιστοσελίδα λοιπόν της Ε.Ε., EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Απασχόληση και κοινωνική πολιτική > Κοινωνική κατάσταση και κατάσταση της απασχόλησης στην ευρώπη Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία

ΕCOFIN:
Η Δημογραφική Γήρανση μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ύφεση

https://www.businessinsider.com/the-greek-crisis-is-about-demographics-2010-5

https://www.businessinsider.com/10-countries-on-the-verge-of-a-demographic-crisis-2010-2#part-one-emerging-economies-with-out-of-control-population-growth-1

https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing

Δημογραφικό και μετανάστευση: το εκρηκτικό μείγμα που απειλεί το μέλλον της Ευρώπης και την επιβίωση της Ελλάδος.

“Υπουργείο Δημογραφίας” στη Γερμανία ζητούν δύο κορυφαίοι εμπειρογνώμονες

Η υπο-πληθυσμιακή κρίση (Underpopulation) της Κίνας και της Ινδίας

Προβλέψεις για την επόμενη δεκαετία

Το δημογραφικό ζήτημα -SOS

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: