RSS

Υπολογιστική βιολογία και Οξυρρύγχειοι πάπυροι

27 Jan

Πρόγραμμα Ancient-lives πρότυπο άρθρο
Από το σύνολο των 500.000 και πλέον θραυσμάτων παπύρων με αρχαιοελληνικά κείμενα που ανακτήθηκαν από το αιγυπτιακό χωριό της Οξυρρύγχου, τα τελευταία 100 χρόνια μόνο το 10% έχει υποστεί επεξεργασία. Δεν γνωρίζουμε τι νέα αρχαία κείμενα θα μπορούσαν να προκύψουν και τι μπορεί να αντληθεί από αυτά, αλλά χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες μεθόδους ανάκτησης αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περισσότερα από 1000 χρόνια.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, δύο εκσκαφείς από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκάλυψαν στην αρχαία πόλη Οξύρυχχος έναν τεράστιο όγκο φυσικά κατεστραμμένων παπύρων, που αριθμούνται σε πάνω από 500.000 θραύσματα. Με διαφορετικά επίπεδα και μορφές φθοράς, η αναγνώριση ενός θραύσματος παπύρου μπορεί να γίνει μια μακρά επαναλαμβανόμενη και εξαντλητική διαδικασία για έναν επαγγελματία παπυρολόγο.

Στην οθόνη Το έργο ‘Αρχαίες Ζωές’ (Ancient Lives) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω της επιστήμης του πολίτη (ή crowdsourcing). Στο περιβάλλον ‘Αρχαίες Ζωές’, οι χρήστες εθελοντές εντοπίζουν γράμματα κάνοντας κλικ σε μια τοποθεσία στην εικόνα για να δηλώσουν την παρουσία ενός γράμματος. Μέχρι σήμερα, πάνω από 7 εκατομμύρια γράμματα έχουν αναγνωρισθεί από χρήστες όλου του κόσμου που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων της ‘Αρχαίες Ζωές’.

Ένας συνήθης στόχος των Παπυρολόγων είναι να ταιριάξουν ένα άγνωστο κομμάτι σε ένα γνωστό χειρόγραφο. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν τα θραύσματα είναι κατεστραμμένα και περιέχουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες λόγω της φθοράς.

Η ταυτοποίηση μιας ανώνυμης σειράς χαρακτήρων με μια συλλογή γνωστών ακολουθιών κειμένου είναι πανταχού παρούσα στην υπολογιστική βιολογία. Τα γονίδια συχνά αντιπροσωπεύονται από μια ακολουθία συνεχών χαρακτήρων, καθεμία από τις οποίες υποδηλώνει ένα αμινοξύ. Οι σχέσεις προκύπτουν από την εύρεση σχημάτων πολύγραμμων κοινής χρήσης μεταξύ της ανώνυμης αλληλουχίας και μιας γνωστής ακολουθίας. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται συνήθως ευθυγράμμιση γενετικής αλληλουχίας (ακολουθίας).

Τελευταία έχει εισαχθεί μια νέα μεθοδολογία που χρησιμοποιεί σύγχρονους αλγόριθμους ευθυγράμμισης γενετικής ακολουθίας ως μεθοδολογία αναγνώρισης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Η εφαρμογή αυτή θα προσφέρει στους παπυρολόγους και άλλους επαγγελματίες των ανθρωπιστικών επιστημών την ικανότητα ταχείας εντόπισης, στα βαρέως κατεστραμμένα κείμενα. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί μια νέα μορφή μη-συμφραζομένων, πολλαπλών γραμμών αναγνώρισης κειμένου για την ελληνική γλώσσα, που μπορεί να επιταχύνει σημαντικά το κουραστικό καθήκον της μεταγραφής και της ταυτοποίησης.
Οι παπυρολόγοι αναλύουν, μεταγράφουν και επεξεργάζονται θραύσματα παπύρου προκειμένου να εμπλουτίσουν τη σύγχρονη ζωή με καλύτερη κατανόηση της γλωσσολογίας, του πολιτισμού και της λογοτεχνίας του αρχαίου κόσμου.

Δες επίσης: Οι Οξυρρύγχειοι πάπυροι του Κων/νου Τσάτσου
Ανασκαφές στην Οξύρρυγχο περί το 1903

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: