RSS

Εγκέφαλος – Μυαλό – Νους

25 Mar

ΝευροπλαστικότηταRobot translation into English
Τι θεωρούμε εφικτό και τι νομίζουμε ως ανέφικτο βαθύτατα καθορίζει τη δομή του εγκεφάλου μας και τις ικανότητές μας. Βασιζόμενοι στις σύγχρονες επιστήμες μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες νευρωνικές διεργασίες που οδηγούν στην όξυνση της ευφυΐας, των δεξιοτήτων και των ταλέντων. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν την ικανότητα να ξεκλειδώσουν αυτό το μηχανισμό με αβίαστες διαδικασίες, τις οποίες, πολλοί από τους επιτυχημένους ανθρώπους συνειδητά ή υποσυνείδητα γνωρίζουν. Όσο πιο ανεπτυγμένη επίγνωση των σκέψεων και των δράσεων μας διαθέτουμε, τόσο πιο ενεργά είμαστε σε θέση να διοχετεύσουμε τη νευρωνική δραστηριότητα προς τα μέρη του εγκεφάλου μας εκείνα που είναι σε θέση να εξωτερικεύουν ότι καλύτερο διαθέτουμε μέσα μας. Οι μηχανισμοί αυτοί μας επιτρέπουν να ξεκλειδώσουμε απίστευτες δυνατότητες διαμέσω απλών αποφάσεων.

Λόγω εκείνου που ονομάζεται νευροπλαστικότητα -μια εγγενής ιδιότητα του εγκεφάλου-, μας επιτρέπεται να τροποποιούμε βιολογικά τη διαμόρφωση του εγκεφάλου μας και να αλλάζουμε τις καθορισμένες νοοτροπίες μας, με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών γύρω από τις νέες ανακαλύψεις και ιδέες στις νευροεπιστήμες, που καλύπτουν όλο το εύρος, από τη μεταπλαστικότητα ως την προηγμένη μηχανική πίσω από την επαναπαγίωση της μνήμης. Λίγες όμως από αυτές έχουν διαπεράσει το κέλυφος της κυρίαρχης τάσης στην ενημέρωση. Ως εκ τούτου, κατέστη κανόνας η παρορμητικότητα να μας ωθεί προς τη μια ή την άλλη νοοτροπία, επιτρέποντας έτσι στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στις τυχαίες εξωγενείς μεταβλητές να καθορίζουν τις νευρωνικές δραστηριότητές μας, με λίγο ή καθόλου έλεγχο πάνω στο ποιοι θέλουμε να είμαστε.

Τρέχουσες θεωρίες των νευροεπιστημών για την επαναπαγίωση της μνήμης δείχνουν ότι είμαστε σε θέση να επανεγγράψουμε ακόμη και πάνω στις αρχαιότερες μνήμες και επίσης έχουμε την ικανότητα της επανακαλωδιώσης ακόμη και στις βαθύτερες πεποιθήσεις. Στην πορεία της εξέλιξης του ο εγκέφαλος ο ίδιος έχει διαμορφώσει ισχυρές συνδέσεις με τους μηχανισμούς άμυνας που οξύνουν την ικανότητά μας για επιβίωση, αλλά επίσης με την ενσυναίσθηση και τη στρατηγική συνεργασία. Σαν να πρόκειται για ένα κωδικό πρόσβασης στον ασύλληπτα ισχυρό υπερυπολογιστή που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που μας καταδεικνύουν το πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τη δική μας απέραντη και αναξιοποίητη δυναμική.

Στη σύγχρονη κοινωνία, ο θόρυβος των ερεθισμάτων ανταγωνισμού είναι μια δύναμη που αποσπά την προσοχή και περιορίζει την ισχύ της σωστής δράσης μας. Για κάποιους από εσάς, η νευρο-διέγερση λαμβάνει χώρα ενώ διαβάζετε αυτό το άρθρο. Αυτή η ενδυνάμωση των νευρικών οδών μπορεί εύκολα να ενισχύεται κάθε μέρα απλώς υπενθυμίζοντας το στον εαυτό σας, επειδή αυτή η διαδικασία επανακαλωδιώνει αποτελεσματικά τον εγκέφαλο προς ένα ισχυρότερο σκοπό με στόχο την επίτευξη αξιολογότερων πραγμάτων. Νευροπλαστικότητα και επαναπαγίωση της μνήμης: “επανάληψη, μήτηρ πάσης μαθήσεως”, «H αρετή είναι έξη προαιρετικη». Με τον όρο «έξις» δηλώνεται η ιδιότητα που απέκτησε κάποιος επαναλαμβάνοντας μια πράξη πολλές φορές, ώστε να του γίνει συνήθεια. Είναι η τελική κατοχή ενός μόνιμου και σταθερού τρόπου συμπεριφοράς, μιας ορισμένης στάσης απέναντι στα πάθη (οργή, επιθυμία, φόβος, μίσος κλπ). Συνεπώς, οι έξεις που συνιστούν την ενάρετη συμπεριφορά θα προέλθουν από την επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών.

Νευρογνωσία

Η φύση της ανθρώπινης διάνοιας

Περι νοήσεως και γνωστικής διαδικασίας

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: