Αντιστοίχιση Σήψης σε Φύση και Κοινωνία

Όταν αντιστοιχίσουμε την διαδικασία που ακολουθείται από την ίδια τη φύση όταν προκύπτει η “σήψη” με την ανθρώπινη “σήψη”, προκύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Σήψη είναι η διαδικασία κατά την οποία ορισμένοι μικροοργανισμοί (άνθρωποι, ομάδες) αποικοδομούν αναεροβίως (μυστικά-υπογείως-συντεχνιακά-σκοτεινά) τα δομικά συστατικά (παιδεία, οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία), οπότε προκύπτουν δύσοσμα και ημιαποσυντιθεμένα προϊόντα μεταλλαγής (όταν το συμφέρον των λίγων υπερισχύει εκείνου των πολλών), τα οποία συνήθως είναι δηλητηριώδη (κοινωνικές ανισότητες, καταπάτηση δικαιωμάτων, απόσταση εξουσίας κλπ).