RSS

Η Αλλαγή Παραδείγματος στη σύγχρονη Ελλάδα

22 Sep

World_population_(UN) Robot translation into English
Σε αυτό εδώ το άρθρο, ο προσεκτικός αναγνώστης θα βρει απαντήσεις, τόσο για εκείνο που μας οδήγησε στο σήμερα αλλά και τι να περιμένουμε για το αύριο. Τα συμπεράσματα ενδέχεται να ενεργοποιήσουν μιαν απορία και να δημιουργήσουν δημιουργική και παραγωγική συζήτηση. Εμείς, απλά, μπήκαμε στον κόπο να συλλέξουμε, να ταξινομήσουμε και να παραθέσουμε στοιχεία, σύμφωνα με την βασική αρχή : “Μελέτα το παρελθόν, προκειμένου να κατανοείς το παρόν και να προβλέπεις το μέλλον”.

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 1993

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του.
ΠΟΡΙΣΜΑ
(αποσπάσματα)
“-Η δημογραφική εξασθένιση-γήρανση της κλασσικής Ελλάδος και του Βυζαντίου οδήγησε, σύμφωνα με έγκριτες μαρτυρίες, τον Ελληνισμό σε υποταγή αιώνων και παρ’ ολίγον σε ολοκληρωτικό αφανισμό.
-Η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων ήδη έχει μεταβληθεί σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα και απειλείται με κατάρρευση όλο το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα.
-Σ’ όλες τις εποχές της ανθρώπινης ιστορίας εφαρμόστηκαν μέτρα πληθυσμιακής πολιτικής. Ανάλογα με την πολιτική και την οικονομική κατάσταση αυτά τα μέτρα σχεδιάζονται είτε για να αυξάνουν ή να ελαττώνουν τον πληθυσμό.
-Στην αρχαιότητα είχαμε την εγκατάλειψη ή τη θανάτωση των βρεφών για τη μείωση του πληθυσμού, ενώ είχαμε παραχωρήσεις προς τις πολύτεκνες οικογένειες, φόρους στους αγάμους κλπ. για την αύξηση.
-Τα μέσα ρύθμισης του πληθυσμού άλλαξαν στη πορεία του χρόνου καθώς μεταβάλλονταν οι αξίες, οι φιλοδοξίες, οι θρησκευτικές και ηθικές αρχές.
-Τα προβλήματα του πληθυσμού πέραν από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρουν γενικά, για τη χώρα μας ειδικά έχουν και άμεση σχέση με την εδαφική μας ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία.
-Η εσωτερική μετανάστευση, στο βαθμό που είναι αναπόφευκτη, πρέπει να ενισχύει τα μικρά αστικά κέντρα και κωμοπόλεις και όχι να συμβάλει στον υδροκεφαλισμό των μεγαλουπόλεων (και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας). Η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενεργοποιηθούν στον τομέα αυτό με την περιφερειακή κυρίως ανάπτυξη.
-Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός του Κοσυφοπεδίου ενώ ήταν κατά το ήμισυ Αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι και κατά το ήμισυ Σέρβοι μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα οι Αλβανόφωνοι αντιπροσωπεύουν το 77% του συνόλου με 2.000.000 ενώ οι Σέρβοι έγιναν μειονότητα με 200.000 (ποσοστό 13%) σε χρονική περίοδο 45 ετών.”

ΒΗΜΑ 18/5/1997
Η πυραμίδα και το μανιτάρι, (χωρίς κανένα γράφημα) παρουσιάζει έναν πίνακα με τα δημογραφικά δεδομένα της Ελλάδας για το 1990, 2010 και 2030. Το ενδιαφέρον είναι ότι πηγή πληροφόρησης είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, τομέας, έρευνα εργατικού δυναμικού!
Επιλέγουμε απόσπασμα :
“Υπάρχουν μόνο δύο άμεσες αντιδράσεις στο δημογραφικό πρόβλημα.
Πρώτον, ομαλή αφομοίωση μακροχρόνιων μεταναστών, είτε Ποντίων είτε από άλλες χώρες. Η Γαλλία έλυσε σε κάποιο βαθμό το δημογραφικό της πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Αργεντινή και άλλες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση ως μέσο πολιτικής.
Δεύτερον, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια ενεργοποίησης γυναικών στην παραγωγή. Πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την είσοδο της γυναίκας – μητέρας στην παραγωγή έχουν μεγάλη αναπτυξιακή σημασία : βρεφονηπιακοί σταθμοί, ευελιξία στην αγορά εργασίας (μερική απασχόληση, κατ’ οίκον εργασία), προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μητέρων.”

Το 2001, η CIA σε έκθεσή της, αναλύει το πως και το γιατί των παγκόσμιων ανακατατάξεων -λόγω της παγκόσμιας γήρανσης/υπογεννητικότητας-, τη «Νέα Οικονομία» και τα χαρακτηριστικά των ριζικών αλλαγών που έρχονται στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό : μετανάστευση, διάλυση της μεσαίας τάξης, τεχνολογική επανάσταση και τι επιπτώσεις θα έχουν στον άνθρωπο.
“Σε αυτό το έγγραφο προσδιορίζονται οι παράγοντες που θα είναι οι πλέον σημαντικοί στη διαμόρφωση του παγκόσμιου δημογραφικού τοπίου από το 2020 και πέρα. Εξετάζεται επίσης το πώς οι κοινωνίες αντεπεξέρχονται με το ευρύ φάσμα των δημογραφικών προκλήσεων και αξιολογείται το: ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι κλειδί στην μετατροπή των δημογραφικών τάσεων στα θέματα ασφάλειας που ενδιαφέρουν τις ΗΠΑ. Οι παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις θα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στα βασικά στοιχεία μιας εθνικής εξουσίας : στα οικονομικά, τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική, στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Σύμμαχοι και αντίπαλοι παρομοίως θα το αντιμετωπίσουν διαφορετικά -κάποιοι καλύτερα από άλλους. Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν την εκ των προτέρων γνωστοποίηση και την σταδιακή εφαρμογή, που δεδομένης της αμεσότητας, πολλές από τις δημογραφικές προκλήσεις του κόσμου, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα του διήμερου στρατηγικού συνεδρίου για το σχεδιασμό, τον Οκτώβριο του 2000. Οι εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό, τον επιχειρηματικό κόσμο, και της κοινότητας των πληροφοριών εντόπισε τις τάσεις που πιστεύουν ότι θα παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου δημογραφικού τοπίου κατά την επόμενη δεκαετία.
Βασικές διαπιστώσεις
Το γεγονός ότι, όλες οι πλούσιες χώρες θα αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα μια δραματική μετατόπιση προς τα άνω στις ηλικίες της πληθυσμιακής πυραμίδας τους, και σε συνδυασμό με έναν κόσμο που πιθανόν να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος μέσω του εμπορίου, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών σχέσεων, δημιουργεί τη δυνατότητα για δευτερογενείς επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Σε περίπτωση απουσίας ριζικών μεταβολών στην πολιτική, μέσα σε δύο δεκαετίες μεγάλο μέρος του βιομηχανοποιημένου κόσμου μπορεί να βρεθεί με λιγότερες επιλογές, αλλά και με αύξηση του χρέους ή υψηλότερη φορολογία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραδύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως. Μερικές από τις σημερινές μεγάλες χώρες εξαγωγείς ενδέχεται να αποτύχουν να θεσπίσουν έγκαιρα φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τότε θα αρχίσουν να προβάλλονται τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα. Επειδή η συνολική αποταμίευση στον κόσμο, αναμένεται επίσης να μειωθεί, οι πιέσεις στα επιτόκια θα αυξηθούν και το κόστος του χρέους στις υπερχρεωμένες χώρες θα αυξηθεί.
Στην Ευρώπη, τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία η οποία σήμερα (2000) έχει μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις χρέους, στο 110% του ΑΕΠ, μπορεί να ασκήσουν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση στα επιτόκια, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ να κινείται προς τα κάτω. Η νομισματική κρίση στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα της αντίληψης που είχαν οι διακινητές κεφαλαίων και οι κερδοσκόποι, ότι τα προγράμματα πρόνοιας και γήρατος της Ευρώπης ήταν μη βιώσιμα και ακόμα πιο ανησυχητικά σε χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους και υποτονική ανάπτυξη.
Νέα Οικονομία
-Αύξηση της παραγωγής αλλά και του ρυθμού ανάπτυξης της
-Αύξηση των φορολογικών συντελεστών
-Αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή μείωση των παροχών
-Αύξηση της μετανάστευσης
-Περισσότερες γεννήσεις.
Για να αμβλυνθούν οι δημοσιονομικές πιέσεις, ο ανεπτυγμένος κόσμος θα πρέπει να δράσει σύντομα με ένα συνδυασμό από αλλαγές στην πολιτική.
-Αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή περικοπές στα οφέλη.
-Αύξηση της μετανάστευσης.
-Ανισορροπία σημαίνει υψηλότερους φόρους για τις μελλοντικές γενιές.
-Θα αναδυθεί μια σύγκρουση γενεών;
Μια κρίσιμη αβεβαιότητα είναι : σε μία εκλογική δύναμη που ρέει όλο και πιο πολύ στα χέρια των ηλικιωμένων, τι είναι αυτό που θα παρακινήσει τους πολιτικούς ηγέτες να ενεργούν για λογαριασμό ενός μακροπρόθεσμου μέλλοντος για τους νέους;”

24 Μαΐου 2003, άρθρο του William Shipman,
Το άρθρο αποσύρθηκε από την αρχική πηγή αλλά και από την Washington Times που το είχε αναδημοσιεύσει. Ακολουθεί απόσπασμα
“Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής πορείας προς τον πόλεμο με το Ιράκ, ο υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ εισήγαγε τον όρο «Γηραιά Ευρώπη» για να χαρακτηρίσει την αντίθεση της Γερμανίας και της Γαλλίας για τη χρήση βίας κατά την επικείμενη σύγκρουση.
Σαν απάντηση, ο Γάλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος Jean-Francois Cope είπε: «Μια “γηραιά” ήπειρος – μια ήπειρος κάπως αρχαία ιστορικά, πολιτιστικά, πολιτικά, και με παράδοση στο οικονομικό – μπορεί μερικές φορές να είναι εμποτισμένη με μια ορισμένη σύνεση και σοφία, και μερικές φορές μπορεί να είναι καλός σύμβουλος.»
Το επίθετο «Γηραιά Ευρώπη», έχει άλλο νόημα, τέτοιο που θα προσδιορίσει το μέλλον της ηπείρου περισσότερο από οποιοδήποτε αντιληπτό πολιτιστικό πλεονέκτημα ή κληρονομική σοφία. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει : οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι γυναίκες γεννούν λιγότερα παιδιά, και ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τους συνταξιούχους, συρρικνώνεται. Οι τάσεις αυτές θα επιφέρουν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής και γενικότερα, στο κοινωνικό κράτος -μέρος του DNA της Ευρώπης- την κατάρρευση. Το πώς θα αντιμετωπίσει η «Γηραιά Ευρώπη» αυτή τη πραγματικότητα, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μοίρα της.
Οι ηλικιωμένοι εξαρτιούνται απόλυτα από θεσμούς που είναι ουσιαστικά, και δημογραφικά, εσφαλμένοι.
Η φορολογική επιβάρυνση στους εργαζομένους είναι απαγορευτική, προκαλώντας την αποφυγή της με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης, πράγμα το οποίο συμπιέζει ακόμα περισσότερο το σύστημα.
Τα Οικονομικά και οι θεσμοί της Ευρώπης βρίσκονται σε κίνδυνο.
Και όμως, μέρος του πολιτισμού της Ευρώπης, το κράτος πρόνοιας με την ευρεία έννοια, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Κάτι θα πρέπει να θυσιαστεί.
Ο χαρακτηρισμός του Γραμματέα Ράμσφελντ, «Γηραιά Ευρώπη», εξόργισε ορισμένους από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι απάντησαν ότι η μακραίωνη Ευρωπαϊκή ιστορία της έδωσε μια σοφία, κάτι που οι σχετικά νέες Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμη ότι έχουν αποκτήσει.
Ίσως να είναι και έτσι. Αν αυτό συμβαίνει, (η Ευρώπη) θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη σοφία για να λύσει μια αξιοσημείωτη πρόκληση που δεν μπορεί πλέον να αποφύγει.”

Οκτώβριος 2005 :
Η επιτροπή του Κοινοβουλίου του Καναδά, στην έκθεσή της, μεταξύ άλλων αναφέρει :
Κοινοβούλιο του Καναδά
Η δημογραφική ωρολογιακή βόμβα: Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
“… Από το 2000, η μετανάστευση αντιπροσώπευε περισσότερο από το 60% της παρατηρούμενης αύξησης του πληθυσμού στον Καναδά, και θα είναι πιο δύσκολο για τον Καναδά να προσελκύσει μετανάστες μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια από τη στιγμή που θα υπάρχει ανταγωνισμός με άλλες χώρες για τους μετανάστες και οι παραδοσιακές πηγές προέλευσης των μεταναστών αντιμετωπίζουν τη γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα.” (σελ. 7, 28)

Στην Ε.Ε. το 2006 :
Στην ιστοσελίδα λοιπόν της Ε.Ε., EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Απασχόληση και κοινωνική πολιτική > Κοινωνική κατάσταση και κατάσταση της απασχόλησης στην ευρώπη
“Την ώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια δημογραφική πρόκληση, η Επιτροπή, η οποία εννοεί να μετατρέψει αυτό το κρίσιμο ζήτημα σε ευκαιρία, δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει τους στόχους της στον τομέα της απασχόλησης των ηλικιωμένων, του εκσυγχρονισμού της κοινωνικής προστασίας και της δημογραφικής ανανέωσης της Ευρώπης. ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» [COM(2006) 571 τελικό – Δεν είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. ΣΥΝΟΨΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει σήμερα δημογραφική παρακμή, μικρή φυσική αύξηση και γήρανση τμήματος του πληθυσμού. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, η Επιτροπή διατυπώνει ορισμένες συστάσεις, στηριζόμενη, μεταξύ άλλων, στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας, προκειμένου να επωφεληθεί η ΕΕ όσο το δυνατόν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η επιμήκυνση του χρόνου ζωής, αλλά και να εγκαινιάσει μια δημογραφική ανανέωση.
Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία
Μια εποικοδομητική απάντηση στη δημογραφική πρόκληση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ένα πλαίσιο πέντε προσανατολισμών για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων των επομένων ετών:

  • μια Ευρώπη που ενθαρρύνει τη δημογραφική ανανέωση βελτιώνοντας τις δυνατότητες συνδυασμού της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή (γονική άδεια, περισσότερο ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών)·
  • μια Ευρώπη που δίνει αξία στην εργασία με περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερο παραγωγικό βίο: η ΕΕ επιθυμεί να βελτιώσει τα συστήματα εκπαίδευσης και να ευνοήσει τα συστήματα της «ευελιξίας με ασφάλεια» που πρέπει να διευκολύνουν τις μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής (μεγαλύτερη ευελιξία των αγορών εργασίας σε συνδυασμό με μέτρα δια βίου κατάρτισης). Αξία στην εργασία σημαίνει επίσης καταπολέμηση των προκαταλήψεων που οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων, αλλά και προώθηση μιας πραγματικής πολιτικής δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκή κλίμακα (καταπολέμηση του καπνίσματος, του αλκοολισμού και της παχυσαρκίας) προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης (οι οποίες συνδέονται άμεσα με το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο εκπαίδευσης)·
  • μια πιο παραγωγική και πιο αποδοτική Ευρώπη χάρη στη στρατηγική της Λισσαβόνας που αναπροσανατολίστηκε από το 2005. Αυτή η ανανεωμένη στρατηγική θα επιτρέψει στους διάφορους οικονομικούς παράγοντες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι δημογραφικές αλλαγές·
  • μια Ευρώπη οργανωμένη για να υποδεχθεί και να ενσωματώσει τους μετανάστες: η, ελκυστική για τους μετανάστες, ΕΕ έχει αναλάβει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης. Πράγματι, κατά τα επόμενα 20 έτη, η Ευρώπη θα χρειαστεί να προσελκύσει ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθήσει την πολυμορφία και να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις για την καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών·
  • μια Ευρώπη με βιώσιμα δημόσια οικονομικά: προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών στα περισσότερα κράτη μέλη, απαιτείται να καταβληθεί προσπάθεια δημοσιονομικής λιτότητας, ιδίως στο επίπεδο της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Επίσης, το επίπεδο κάλυψης και το επίπεδο των εισφορών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ανάπτυξη της ιδιωτικής αποταμίευσης και των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων.“

α) Η αντιμετώπιση της αναλογίας εργαζομένων-συνταξιούχων, μέσω της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, ειδική πολιτική για την απασχόληση, και τη μετανάστευση.
β) Μείωση των υποχρεώσεων μέσω μετατόπισης συγκεκριμένων ανταποδοτικών κεφαλαίων προς συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιοδοτικών εισφορών και μείωση των μελλοντικών ποσών απόδοσης, (δηλαδή, χρήση ΤΩΡΑ των κεφαλαίων που προορίζονταν για τους νέους των επόμενων γενεών) και
γ) Αύξηση των πόρων για τη χρηματοδότηση των συντάξεων μέσω της αύξησης των ποσοστών συμμετοχής και της αύξησης των φόρων.”

20 Ιουλίου, 2009
ΕCOFIN: Η Δημογραφική Γήρανση μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ύφεση

Στις 6 Μαΐου 2010, ένα άλλο δημοσίευμα οικονομικού ιστοτόπου με τίτλο The Greek Crisis Is A Demographics Wake-Up Call (Η ελληνική κρίση είναι ένα Δημογραφικό κάλεσμα αφύπνισης).
Από τον τίτλο είναι εμφανές το θέμα και γίνεται σύγκριση των ηλικιακών πυραμίδων της Ελλάδας, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας.
“…Τα προσωρινά μέτρα για τις διασώσεις και τα οικονομικά πακέτα στήριξης είναι ένα κάτι, αλλά χωρίς δραστικά μέτρα, τα διογκούμενα δημόσια ελλείμματα απλώς δεν είναι βιώσιμη κατάσταση για τον απλό λόγο ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό για να προσφέρουν επαρκή έσοδα στη κυβέρνηση και να στηρίξουν τις διαρκώς αυξανόμενες μη χρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις. …”

Ελλάδα 2000Ελλάδα 2050

 

 

 

 

Με τις υγείες σας.

Πηγές έρευνας και Σχετικά άρθρα:

CIA Έκθεση – Δημογραφικές Τάσεις: Το Μακροπρόθεσμο Παγκόσμιο Τοπίο στην Οικονομία, Πολιτική και Ασφάλεια

Η Νέμεσις της Οικονομίας

Fitch: Κίνδυνος δημοσιονομικού σοκ για τη Δύση, από το δημογραφικό

Υψηλή πολιτική ή απλά πράγματα;

https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_crisis

https://en.wikipedia.org/wiki/Population_decline

https://www.ggka.gr/syntaxeis_par_2005_el.pdf

ΒΗΜΑ 18/5/1997

Καθημερινή 08-01-04,

Η δημογραφική ωρολογιακή βόμβα: Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Έκθεση 2009 δημογραφικής γήρανσης: βασικές παραδοχές και μεθοδολογίες προβλέψεις για την ΕΕ των 27 κρατών μελών (2007-2060)

Ιστοσελίδα λοιπόν της Ε.Ε., EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Απασχόληση και κοινωνική πολιτική > Κοινωνική κατάσταση και κατάσταση της απασχόλησης στην ευρώπη Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία

ΕCOFIN:
Η Δημογραφική Γήρανση μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ύφεση

https://www.businessinsider.com/the-greek-crisis-is-about-demographics-2010-5

https://www.businessinsider.com/10-countries-on-the-verge-of-a-demographic-crisis-2010-2#part-one-emerging-economies-with-out-of-control-population-growth-1

https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

https://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing

Δημογραφικό και μετανάστευση: το εκρηκτικό μείγμα που απειλεί το μέλλον της Ευρώπης και την επιβίωση της Ελλάδος.

“Υπουργείο Δημογραφίας” στη Γερμανία ζητούν δύο κορυφαίοι εμπειρογνώμονες

Η υπο-πληθυσμιακή κρίση (Underpopulation) της Κίνας και της Ινδίας

Δημογραφικός Σεισμός

Προβλέψεις για την επόμενη δεκαετία

Το δημογραφικό ζήτημα -SOS

Έννοιες Αστισμού και Παγκοσμιοποίηση

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: